Převzetí a vrácení vozidla

 • Obytné vozy se předávají a vrací na adrese Lichá 38, Praha 4
 • Převzetí vozidla první den pronájmu od do
 • Vrácení vozidla poslední den pronájmu od do
 • Převzetí vozidla a seznámení se s jeho obsluhou trvá přibližně 1 hodinu.
 • Vozidlo bude předáno a vráceno s plnou nádrží PH.
 • Vybavení vozu: 2x 10 kg PB lahve a prostředky pro užívání chemického WC (nájemce nedoplňuje).
 • Při předání vozu bude nájemcem podepsán protokol se seznamem vybavení vozu.
 • Obytný vůz nesmí být vrácen hrubě znečištěný a musí být vyprázdněna nádrž chemickéo WC.
 • Při vrácení nad rámec běžného znečištění interiéru bude účtován poplatek 1500,- Kč, při silném znečištění (barvy, písek, bláto, olej, apod.) až 5000,- Kč.
 • Poplatek za značně znečištěný exteriér 1500,- Kč.
 • Náhrada škody v plné výši je vyžadována u neodstranitelného poškození a znečištění součástí vozu.